کارشناس پشتیبانی امور مشتریان (شیفت شب)

کارگزاری فارابی
تهران

  • خانه
  • کارشناس پشتیبانی امور مشتریان (شیفت شب)

کارشناس پشتیبانی امور مشتریان (شیفت شب)

شرح شغل

پشتیبانی مشتریان در بازار سرمایهنیازمندی ها

مهارت های عمومی مورد نیاز:
-  انجام کار تیمی
-  
انجام همزمان چند کار 
منضبط و دقیق
-  
درک سریع موضوعات جدید
متعهد و دارای اخلاق حرفه‌ای
قابلیت کار به طور مستقل، موثر و نظارتی
ارسال به موقع گزارش ها برای مدیر واحد  
قابلیت حل مساله


مهارت های تخصصی مورد نیاز:
آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه