سرپرست فروش سازمانی در کارگزاری بورس

کارگزاری فارابی
تهران

  • خانه
  • سرپرست فروش سازمانی در کارگزاری بورس

سرپرست فروش سازمانی در کارگزاری بورس

شرح شغل

·         توانایی به‌کارگیری نیروهای مستعد در تیم ، آموزش و پایش عملکرد آن ها

·         تعیین اهداف مطابق بودجه عملیاتی و تسهیم آن بر اساس ظرفیت و پتانسیل دفاتر و شعب

·         پایش، تحلیل و تفسیر گزارش عملکردی در دوره‌های آماری مشخص و تعریف شده در سازمان جهت ارایه به مدیریت

·         آسیب شناسی و بهبود دائم فرایندهای کاری در دفاتر و شعب

·         رصد بازار به ‌صورت مستمر و آگاهی از وضعیت فروش و وضعیت رقبا و جایگاه یابی در بازار

·         شناسایی و جذب مشتری، مذاکره با مشتری و تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل

·         پایش روند جذب مشتری برای محصولات استراتژیک کارگزاری و همچنین محصولات کند فروش

نیازمندی ها

مهارت های تخصصی مورد نیاز:

·         آشنایی به بازار سرمایه و ابزارهای مالی

·         آشنایی با فرایندهای معاملات و پذیرش مشتریان

·         تسلط به ICDL

·         حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت، مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط مالی

·         سابقه کار: حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط در بازار سرمایه

·         *متقاضیان دارای مدارک بورسی و آشنا به نرم افزار رایان هم افزا از امتیاز ویژه برخوردارند.

 


مهارت های عمومی مورد نیاز:

·         روحیه تیمی

·         تفکر تحلیلی

·         مهارت مذاکره و فروش B2B

·         متعهد و دارای اخلاق حرفه‌ای

·         نتیجه گرایی

مزایا

·         پوشش بیمه تکمیلی

·         پاداش عملکرد

·         کارانه

·         کمک هزینه ورزشی