کارشناس روابط عمومی (رسانه های داخلی)

کارگزاری فارابی
تهران

  • خانه
  • کارشناس روابط عمومی (رسانه های داخلی)

کارشناس روابط عمومی (رسانه های داخلی)

شرح شغل

- مسئول ارتقای ارتباطات بین کارکنان و دپارتمان منابع انسانی و یافتن روش های نو برای آشنایی همکاران با خط مشی ها، برنامه ها ، خدمات و مزایای سازمان

- تهیه و تدوین خبرهای مجموعه و بارگذاری و انتشار آن در رسانه های داخلی مجموعه تهیه محتوا در ارتباط با مناسبت ها، اتفاقات و رویدادهای داخل سازمان و برنامه ریزی مراسم  های خاص مانند برنامه های مرتبط با تشویق وقدردانی از کارمندان ارتباط با واحدهای درون سازمان و کسب اطلاع از اخبار مرتبط با مجموعه و همکاران

- تهیه و تدوین خبرهای مجموعه و بارگذاری و انتشار آن در رسانه های داخلی مجموعه

- تهیه محتوا در ارتباط با مناسبت ها، اتفاقات و رویدادهای داخل سازمان و برنامه ریزی مراسم های خاص مانند برنامه های مرتبط با تشویق وقدردانی از کارمندان 

- ارتباط با واحدهای درون سازمان و کسب اطلاع از اخبار مرتبط با مجموعه و همکاران

نیازمندی ها

- عکاسی
- نرم افزارهای آفیس
- مهارت نوشتاری و مستند سازی
- فتوشاپ
- مسئولیت پذیر و حساس به جزئیات

مزایا

 - بیمه تکمیلی

- کمک هزینه ورزشی

- پاداش و کارانه